Pályázatok

Robot támogatott terápia a stroke rehabilitációjában

Járóbeteg szakellátás fejlesztése a Batthyány Kázmér Szakkórházban

Betegbiztonsági Fejlesztések és szemléletváltás a kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházban 

SKHU Hazai Társfinanszírozási támogatási szerződés

Közbeszerzések 2018

Építészet

16BKSZ-EFOP-2.2.19-17-építés-2018-1-összegezés

3BKSZ- EFOP- 2.2.19-17- építés- 2018- AF

4BKSZ- EFOP- 2.2.19-17- építés- 2018- AD

16BKSZ- EFOP- 2.2.18-17- árubeszerzés- 2018- összegezés

BKSZ- EFOP-2.2.18-17- árubeszerzés- 2018

E-1 Földszinti alaprajz

E-2 Pince alaprajz

E-3 Metszet

E-4 Metszet

Műszaki leírás

Bontási jegyzőkönyv

Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők neve és székhelye a következők

Nyertes pályázat

LUX-TERMOVILL Kft. Építési Vállalkozási szerződés

LUX-TERMOVILL Kft. Építési (vállakozási) szerződés 1. számú módosítása

MEDIREX Zrt.

Steelco Hungary Kft

ALLEGRO Kft. Szállítási szerződés

Beckman Coulter Magyarország Kft.

M-Solution Kft.

Tisztelt Látogató,

A Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház a KDOP 5.2.1/C-11 „Rehabilitációs ellátások fejlesztése” pályázatai konstrukcióban vett részt 2011. évben, az Intézmény sikeres konzorciumi pályázat révén 2013. évben támogatásban részesült.

Konzorciumi szinten a projekt fő célja volt, hogy a régióban a különböző – konzorciumi tagok által fejlesztési területként megjelölt - rehabilitációs szakterületeken emelkedjen az ellátás színvonala, a fejlesztések biztosítsák a rehabilitációs ellátásokhoz való jobb hozzáférést; a konzorciumi tagok szintjén a személyi feltételek valamint az infrastrukturális háttér javuljon.

A konzorcium rehabilitációs programja – a pályázati felhívásban megjelölt koncepcióhoz kapcsolódóan – az alábbi szakmákban kezdte meg az együttműködését:

1. pszichiátriai rehabilitáció: A Régió rehabilitációs kapacitásai között a Pszichiátria szerepel legnagyobb súllyal (634 ágy). A régió legnagyobb szolgáltatója a Fejér Megyei Szent György Kórház, amely 79 ágy tárgyi, és kubatúra feltételeinek javítására pályázott, és megyei integrált betegkoordinálási központra tett javaslatot. A Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház felismerve a területi egyenlőtlenségeket felvállalta a pszichiátria rehabilitáció fejlesztését, és ennek kialakítására pályázott.

2. addiktológiai rehabilitáció: Ebben a régióban egyetlen egyházi szervezetként a Magyarországi Református Egyház Kallódó Ifjúságot Mentő Misszió Fiatalkorúak Drogterápiás Intézete fejleszti az addiktológiai rehabilitációt 30 fiatalkorú elhelyezésére alkalmas intézmény kialakításával.

3. ambuláns kardiológiai rehabilitáció: A pályázati kiírásaival összhangban az Állami Szívkórház és a Tapolcai Kórház Nonprofit Kft fejleszti a kardiológiai rehabilitációt ambuláns formában.

4. tüdőgyógyászati és légzésrehabilitáció: A gyógybarlangot, mint természeti tényezőt kihasználó, hagyományosan tüdőgyógyászattal foglalkozó Tapolcai Kórház a tüdőgyógyászati osztályának fejlesztésével kíván megfelelni a magasabb kategóriájú rehabilitációs szint feltételeinek.

5. neuromuszkuloszkeletális rehabilitáció: Ebben a profilban a Kisbéri Batthyány Kázmér Kórház az ország egyik, súlyos agysérültekkel foglalkozó intézménye. ennek fejlesztése a pályázat része, mellyel a rehabilitációs ellátás legmagasabb progresszivitási szintjének megfelelő ellátás biztosítása a cél. Programozott mozgásszervi rehabilitációt fejleszt a térség betegeinek ellátására a Pápai és a Zirci Kórház.

A pályázat keretein belül a Fejér Megyei Szent György Kórház 30 pszichiátriai rehabilitációs ágyat ad át a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórháznak, mellyel a területi egyenlőtlenségek feloldása a cél, törekedve a szolgáltatáshoz való hozzáférés javulásához.

A konzorciumon belül a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházra vonatkozó főbb pályázati adatok az alábbiak:

• Pályázati intenzitás: 100%

• Projekt teljes költsége: 281.914.860 Ft

• Tervezett projekt megvalósulás időpontja: 2013 4. negyedév és 2015 I. negyedév között

Batthyány Kázmér Szakkkórház

A Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház 2013. évben sikeres pályázat révén támogatásban részesült a TÁMOP-6.2.2.A-11/1 pályázati konstrukció keretében. A pályázat átfogó céljai összegzően az alábbiak voltak:

• Az egészségügyi ellátó rendszer átalakításával összefüggésben a megváltozott igényekhez, az egyes területeken megjelenő hiányokhoz való alkalmazkodás, a foglalkoztathatóság szakmai feltételeinek megteremtése, a kompetenciák fejlesztése, a humánerőforrás minőségi és mennyiségi szempontból történő optimalizálása.

• A program célja továbbá az egész életen át tartó tanulás támogatása az egészségügyi ágazatban, ezen belül a szakképzéshez való hozzáférés segítése.

• Az újonnan létrejövő, illetve az átalakítás során megváltozott humánerőforrás kompetenciákat biztosító felső- és középfokú szakképzések, szakirányú továbbképzések, egészségügyi szakképesítéssel rendelkezők új szakképesítésének megszerzése, kompetencia- és hatáskörbővítő képzések (továbbiakban összefoglaló néven: képzések) támogatása az egészségügyi intézmények számára.

A pályázat keretében az Intézmény a következő képzési programok megvalósítását tervezi: menedzsment jellegű továbbképzés 82 fő részére; orvosi rehabilitációs képzés 1 fő részére; klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológia képzés 1 fő részére; klinikai neurofiziológiai szakasszisztens képzés 1 fő részére; fizioterápiás szakasszisztens képzés 4 fő részére; endoszkópos szakasszisztens képzés 1 fő részére, szemészeti szakasszisztens képzés 1 fő részére.

A pályázat főbb támogatási jellemzői az alábbiak:

• Pályázat száma: TÁMOP-6.2.2.A-11/1-2012-0079

• A projekt címe: Képzési programok az egészségügyi ágazat szolgáltatás-fejlesztése érdekében a Kisbéri Battyány Kázmér Szakkórháznál

• Projekt helyszín: 2870 Kisbér Iskola utca 11.

• Projekt összköltség: 49 984 820,-Ft

A Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház szakmai fejlesztési célját az utóbbi években megkezdett szakmai programok és irányvonalak nagyban kijelölik: a rehabilitációs szolgáltatások szakmai színvonalának és technológiai hátterének további bővítése, a szolgáltatási portfolió szélesítése, a későbbiekben a rehabilitációt is igénylő társszakmákkal való további profilbővülés, a járóbeteg-szakellátás folyamatos fejlesztése, a szakmai háttér további fejlesztése.

Az elmúlt évben célunk volt pályázati források felhasználásával a Kórház működésének és fejlődésének optimalizálása összhangban a területi egészségügyi ellátók szolgáltatásaival, illetve a felmerülő igényekkel. Célunk megvalósítása érdekében vett részt a Kórház foglalkoztatási tárgyú uniós pályázatban is.

Az egészségügyi ellátórendszer szerkezetátalakítása, az intézményi átszervezések és funkcióváltások, intézményi összevonások következtében kialakuló humán kapacitástöbbletek és hiányok kiegyenlítését, a hiányzó szakorvosi, szakdolgozói kapacitások átcsoportosítását kívánta támogatni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszerének TÁMOP 6.2.4/A/09/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázata.

A 2009. december 16-án meghirdetett pályázaton a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház „Foglalkoztatás támogatása a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházban az ellátás minőségének fokozásáért” című pályázaton támogatást nyert, a Kórház a pályázat keretében 24.607.100 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

A Kórház céljai a projekt keretében az alábbiak voltak:

• A TÁMOP 6.2.4 humán erőforrás-fejlesztési projekt keretében cél volt a napi stabil működés biztosítása, a jelenleg betöltetlen szakdolgozói kapacitások betöltése, valamint ezen túlmenően a rehabilitációs tevékenység szakmai színvonalának további fokozása.

• A nővéri munkaerő bővítésével úgy véltük, mérsékelhetővé válik a szakdolgozói-hiány és biztosíthatóvá válik az emelt szintű (aktív vagy korai) rehabilitációs tevékenység ellátása.

• A fejlesztéstől reálisan elvárható eredmény volt, hogy erősödik a rehabilitációs szemléletű ellátás.

2012. év végére a pályázat fizikailag befejeződött, a tervezett szakdolgozói fejlesztés keretében 9 fő felvételét tudtuk biztosítani, így 5 fő szakképzett ápoló és 4 fő terapeuta alkalmazása ment végbe a Kórház rehabilitációs osztályán. A felvett alkalmazottak révén a Kórház Rehabilitációs osztályának legmagasabb szintű rehabilitációs minősítése továbbra is biztosított, a rehabilitációs ellátás színvonala tovább erősödött.

Az egy éves támogatott foglalkoztatási időszak lezárultával valamennyi területen, a projektben vállalt továbbfoglalkoztatást továbbra is biztosítja a Kórház.

Batthyány Kázmér Szakkkórház

____________________________________________________________________

tájékoztatjuk Önt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, a 2009. december 16-án meghirdetett TÁMOP 6.2.4/A/09/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázatának keretén belül az alábbi munkakörök kerültek betöltésre 2011. szeptember 30.-ig:

• 5 fő szakképzett ápoló

• 2 fő konduktor/terapeuta

• 3 fő gyógytornász/terapeuta

A fentiek értelmében 10 főt sikerült felvenni a projekt keretében. A felvett alkalmazottak révén a Kórház Rehabilitációs osztályának ’A’ rehabilitációs minősítése biztosított, a rehabilitációs ellátás színvonala tovább erősödött.

Batthyány Kázmér Szakkkórház

____________________________________________________________________

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, a 2009. december 16-án meghirdetett TÁMOP 6.2.4/A/09/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázaton a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház „Foglalkoztatás támogatása a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházban az ellátás minőségének fokozásáért” című pályázaton támogatást nyert.

A projekt adatai az alábbiak:

Pályázati konstrukció: TÁMOP 6.2.4/A/09/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára

Pályázat címe: „Foglalkoztatás támogatása a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházban az ellátás minőségének fokozásáért”

Kedvezményezett: Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház, 2870 Kisbér iskola u. 11

Támogatás mértéke: 24 607 100 Ft

Támogatás intenzitása: 100 %.

Projekt időtartama: 2010.07.01 – 2011.10.31

Irányító Hatósság neve és elérhetõsége:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága,

1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.,

Telefon: 06 40 638-638,

E-mail: nfu@nfu.gov.hu

Web: http://www.nfu.hu

Közreműködõ szervezet neve és elérhetõsége:

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft,

1134 Budapest, Váci u. 45. C épület

Telefon: (1) 273-4250

E -mail: eutamogatas@esza.hu

Web: http://www.esza.hu

Batthyány Kázmér Szakkkórház

____________________________________________________________________

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez, a 2009. december 16-án meghirdetett TÁMOP 6.2.4/A/09/1 „Foglalkoztatás támogatása egészségügyi intézmények számára” című pályázaton a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház „Foglalkoztatás támogatása a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórházban az ellátás minőségének fokozásáért” című pályázaton támogatást nyert.

A projekt céljai az alábbiak:

A TÁMOP 6.2.4 humán erőforrás-fejlesztési projekt keretében célunk a napi stabil működés biztosítása, a jelenleg betöltetlen szakdolgozói kapacitások betöltése, valamint ezen túlmenően a rehabilitációs tevékenység szakmai színvonalának további fokozása.

A nővéri munkaerő bővítésével mérsékelhető a jelenlegi szakdolgozói-hiány és biztosíthatóvá válik az emelt szintű (aktív vagy korai) rehabilitációs tevékenység ellátása.

A fejlesztéstől reálisan elvárható eredmény, hogy erősödik a rehabilitációs szemléletű ellátás.

A fejlesztés indoka az alábbiakban áll:

(1) A fekvőbeteg-ellátó intézményi rendszer átalakításai miatt az egészségügyi munkaerőpiac átstrukturálódása figyelhető meg.

• Jelentős orvosi és szakdolgozói hiány figyelhető meg országos szinten, regionális és területi egyenlőtlenségekkel, a megszüntetett aktív területeken ugyanakkor jelentős humán erőforrás kapacitás szabadult fel. Az állások száma az egészségügyi ellátásban szakfeladat és munkaköri csoport szerint kedvezőtlenül alakul. Komárom-Esztergom megyében a legmagasabb a tervezett és a betöltött orvosi állások közötti különbség, mértéke 9,39%, (orsz. átlag 4,31%). Az eüi szakdolgozók terén ez az arány a harmadik legrosszabb a megyében országos szinten, 5,38%-os ), (orsz. átlag4,2%).

• Az orvosi rehabilitáció egyre meghatározóbb tevékenységi forma az egészségügyi ellátásokon belül (prevenció-kuráció-rehabilitáció).

• A társadalom elöregedésével kiemelt jelentőségűvé válik a rehabilitációs tevékenység, feladatköre és komplexitása a lakosság öregedésével nő, valamint a geriátriai szakterület támogatása elengedhetetlenné válik.

(2) A régió és a megye lakosságának egészségügyi állapota több területen kedvezőtlenebb az országos átlagnál, mely tendenciát alátámasztanak a Kisbéri kistérség vizsgált esetszámai és térségi orvosi vélemények.

• Komárom-Esztergom megye azon három megye egyike, ahol a legalacsonyabb a 10000 lakosra jutó rehabilitációs ágyak száma, ugyanakkor a megye korábbi foglalkoztatási viszonyaiból következőleg (jelentős arányú bányászat) igen magas a mozgásszervi betegségekben érintett betegek száma. Regionális szinten a szakkórház Tatabányáról, Veszprémből, Székesfehérvárról és Komáromból érkezett betegeket lát el.

• A Közép-Dunántúli Régió operatív programjával összhangban (KDOP) az egészségügyi rehabilitáció, geriátria és prevenciós technikák támogatása kiemelkedő jelentőségű.

A humánerőforrás-fejlesztés közvetlen céljai:

• Humán-erőforrás hiány áthidalása (nővéri, egészségügyi szakdolgozói bázis megerősítésével);

• Kiemelt rehabilitációs ellátás humán erőforrás igényének biztosítása, szakorvosi és opcionálisan (kistérségi) mobil rehabilitációs team létrehozásával

A fejlesztés közvetett céljai

• A rehabilitációs ellátás, regionális szakkórházi feladatok ellátási minőségének javítása,

• Regionális rehabilitációs szakkórház szerepének színvonalas betöltése

• A rehabilitációs osztályokon lévő betegek definitív, magas színvonalú, költséghatékony ellátása

• Epidemiológiai mutatók javítása a népegészségügyi célokként meghatározott irányszámoknak megfelelően.

A pályázat keretében felvenni kívánt szakdolgozók köre az alábbi:

• Szakképzett ápolók

• Diplomás ápolók

• Logopédus

• Terapeuta

• Ergoterapeuta

• Szociális asszisztens

• Szociális munkás

Batthyány Kázmér Szakkkórház

Batthyány Kázmér Szakkkórház