Minőségpolitika

A Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet vezetőinek és munkatársainak érdeke, hogy az általuk nyújtott egészségügyi ellátás színvonala, az intézmény gazdasági, társadalmi fenntarthatósága folyamatosan fejlődjön, ezért a minőségfejlesztési szemlélet intézményesítésével, irányítási rendszert működtetnek.

E minőségfejlesztési szemlélet középpontjában a kórházi és szakrendelői ellátás vonatkozásában olyan egészségügyi szolgáltatás nyújtása áll, amely betegközpontú, hatásos és hatékony, magas szakmai színvonalú, korszerű terápiás módszereken alapszik, megfelel a mindenkori jogszabályi, egészségügyi követelményeknek, hatósági elvárásoknak.

A Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet a Minőségpolitikával összhangban olyan átfogó minőségfejlesztési koncepció megvalósítását tűzte ki célul, amely, az egészségügyi ellátást nyújtó szervezetekre kiterjedő minőségirányítási, az élelmezés területén élelmiszerbiztonsági rendszer működtetésével, színvonalas, eredményes, szakmai tevékenység biztosításával, realizálható.

Ennek megfelelően a Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet vezetői és munkatársai elkötelezettek az Integrált Irányítási Rendszer bevezetésében és fenntartásában, mely a fekvőbeteg-, járóbeteg-ellátás, az élelmezés teljes működését átfogó folyamatok azonosítására, szabályozására, és irányítására, a folyamatos fejlődés érdekében célok megfogalmazására és azok megvalósítására terjed ki. Az Integrált Irányítási Rendszer működtetésével az Intézmény célja fenntartani, növelni és fejleszteni a tevékenységek eredményességét, a szolgáltatást igénybe vevők és partnerek megelégedettségét, valamint a szervezet iránti bizalmat.

A Intézményünkben a minőségirányítás kapcsán kiemelt jelentőséggel bír a megfelelő betegtájékoztatás, valamint az észrevételek panaszok kezelése.

A betegtájékoztatást mind betegjogi, mind egyéb általános tájékoztatás oldalról kiemelten kezeljük, mivel a beteg szempontjából az egészségügyi ellátás folyamán, a hozzáférhetőség, az ellátási biztonság, a gyógyítás eredményessége, az ápolás / kezelés személyre szabottsága mellett, ez az egyik meghatározó tényező.

A beküldők igényeinek, elvárásainak és szükségleteinek megismerésével, ezek teljesítésének követésével, a betegek észrevételeinek panaszainak kezelésével célunk az elégedettségről való folyamatos információszerzés, hogy az ellátás színvonalát fejlesztenie, a felmerülő panaszokat hatékonyan, szakszerűen kivizsgálni, az okokat megszüntetni, az elégedettséget javítani tudjuk.

Működésünket a követelményeknek való megfelelés vonatkozásában rendszeresen értékeljük, ezt követően megfelelő adatgyűjtési lépések után az Intézményi folyamatok optimalizálása, fejlesztése, tervezetten történik.

Az Intézményi céloknak megfelelően folyamatosan képezzük munkatársainkat, támogatjuk tudományos munkájukat.

Partnereinkkel, alvállalkozóinkkal korrekt, kölcsönös előnyökön alapuló kapcsolatokra törekszünk, amely a bizalomra, a tudás- illetve információ-megosztásra épít.

A Kisbéri Batthyány Kázmér Szakkórház és Rendelőintézet és a munkatársaink, hosszú távon csak úgy lehetnek sikeresek, ha az Integrált Irányítási Rendszer fenntartásával és fejlesztésével eleget tesznek a szakmai, a társadalmi elvárásoknak és a szabályozásoknak megfelelően működnek.

a Kórház Vezetősége